Guia de protecció de dades en les relacions laborals publicada per l’AEPD

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va publicar ahir dia 18 de maig de 2021 una Guia de protecció de dades en l’àmbit de les relacions laborals.

Aquesta Guia, és una adaptació als canvis de la vigent regulació en matèria de protecció de dades en concret de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, general de protecció de dades.

La Guia detalla en els seus diferents apartats els temes que es plantegen en major freqüència per les empreses en tot allò relatiu als drets de les persones treballadores en matèria de protecció de dades de caràcter personal, com es el cas de la selecció de personal i xarxes socials, desenvolupament de la relació laboral (nòmines, sistemes interns de denuncies, registre de jornada, registre de salaris, etc.), control de l’activitat laboral, representació unitària i sindical de les persones treballadores i vigilància de la salut.

Us facilitem a continuació l’enllaç a la Guia perquè la pugueu consultar:

https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf

En cas de dubte, es posen posar en contacte amb nosaltres per demanar assessorament al respecte.