EQUIP

Sergio Adán Jordán
Sergio Adán Jordán
Sergio Adán Jordán

Advocat

Mireia Martí Fàbrega
Mireia Martí Fàbrega
Mireia Martí Fàbrega

Advocada

Sergio Adán Jordán

Advocat

Col·legiat ICAB 30328

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, any 2000

Membre de les seccions de dret concursal, dret mercantil i dret laboral de l’Il·lustre Colegi d’Advocats de Barcelona

Administrador concursal

Especialitats: Dret mercantil, Dret laboral, Dret Penal, Dret Civil

E-mail: s.adan@adanadvocats.com

LinkedIn

Mireia Martí Fàbrega

Advocada

Col·legiada ICAVIC 885

Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona, any 2010

Presidenta del Grup d’Advocats Joves de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic

Especialitats: Dret Laboral, Dret Civil, Dret administratiu

E-mail: m.marti@adanadvocats.com

LinkedIn

Col·laboradors

Edgar Camps Gomez
Edgar Camps Gomez
Edgar Camps Gomez

Advocat

Federico Olmos Martínez
Federico Olmos Martínez
Federico Olmos Martínez

Advocat

Edgar Camps Gómez

Advocat

Col·legiat ICASF 2283

Licenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, any 2010

Master en Dret de Família e Infància, Universitat de Barcelona, any 2016-2017

Especialitats: Dret Civil, Dret Penal

LinkedIn

Federico Olmos Martínez

Advocat

Col·legiat ICAB 35288

Licenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya, any 2010

Especialitats: Dret Laboral

LinkedIn