Dret laboral i Seguretat Social

És important comptar amb l’assessorament d’un/a advocat/da laboralista per afrontar i prevenir els conflictes que sorgeixen en el dia a dia d’una empresa, sense deixar marge a la improvisació.

​Els nostres serveis en aquest àmbit comprenen:

 • Assistència i defensa en procediments iniciats per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Tramitació d’expedients de Regulació d’Ocupació i Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació.
 • Assessorament i defensa en accidents laborals.
 • Acomiadaments i reestructuracions laborals.
 • Procediments de mobilitat geogràfica.
 • Modificacions de substancials de les condicions de treball individuals i col·lectives.
 • Defensa davant la jurisdicció social i conciliacions laborals.
 • Assessorament a l’empresa en el procediment electoral de de representants dels treballadors.
 • Mediacions i conciliacions al Tribunal Laboral de Catalunya.
 • Assessorament, negociació i defensa en conflictes col·lectius.
 • Elaboració de plans d’igualtat i registres salarials.
 • Assessorament jurídic continuat en matèria juridico-laboral mitjançant un contracte de tarifa plana jurídica o iguala.

Tens problemes legals o busques assessorament?
'TRUCA'NS!

93 889 52 32