Dret civil

Assessorem als nostres clients i clientes en totes aquelles matèries que afecten a les seves relacions personals o patrimonials, amb absoluta confidencialitat.

Els nostres serveis en aquest àmbit comprenen:

  • Redacció i revisió de tot tipus de contractes civils.
  • Dret de successions: herències, reclamacions de legítimes.
  • Defensa davant la jurisdicció civil: judici monitori, verbal, canviari, ordinari, execucions, etc. 

Tens problemes legals o busques assessorament?
'TRUCA'NS!

93 889 52 32