Honoraris

Sense sorpreses

Transparència

Optem per una total transparència en les tarifes que, atesa la varietat de serveis que oferim, es materialitzen en un pressupost personalitzat per a cada cas, segons la complexitat de les tasques encarregades i el temps de dedicació.

Pactat

Aquest preu pactat prèviament amb el client, que podrà ser una quantitat fixa, periòdica o per hores, queda establert al full d'encàrrec professional, a través del qual vostè coneixerà des del primer moment quina és la inversió a fer en els nostres serveis.