Honoraris

Tarifa Plana Jurídica

La majoria de les nostres empreses clients, han optat per contractar-nos com el seu departament jurídic de confiança, mitjançant una tarifa plana jurídica. D’aquesta forma ens tenen al seu costat sempre que requereixen assessorament, integrant-nos en els seus processos com a part del seu equip empresarial. Això ens proporciona un profund coneixement de l’activitat dels nostres clients i clientes, que ens permet intervenir no només per la solució de conflictes sinó també ser proactius advertint dels riscos que podrien sorgir amb el desenvolupament normal del negoci, per tal de prevenir-los i evitar-los sempre que sigui possible.

Transparència

Optem per una total transparència en les tarifes que, atesa la varietat de serveis que oferim, es concreten en un pressupost personalitzat per a cada cas, segons la complexitat de les tasques encarregades i el temps de dedicació.

Sense sorpreses

El preu pactat prèviament amb el client, que podrà ser una quantitat fixa, periòdica o per hores, queda establert al full d'encàrrec professional, a través del qual coneixerà des del primer moment quina és la inversió a fer en els nostres serveis.