Blog

Captura articulo fiabilidad borradores declaracion renta

Artículo de Sergio Adán publicado en el diario digital Osona.com el 19 de abril de 2015

Són fiables els esborranys de la declaració de la renda que envia la Agència Tributària? «Molts contribuents, amb l’afany de cobrar ràpidament, el confirmaran sense fixar-se […]

Ver entrada completa
Quizás quisiste decir: Captura artículo incumplimiento de contrato Captura article incompliment de contracte

Artículo de Sergio Adán publicado en el diario digital Osona.com el 3 de octubre de 2014

Realment és tan fàcil incomplir un contracte? «Hem normalitzat l’incompliment dintre de la nostra cultura empresarial, i això és extremadament perillós per a la nostra economia» […]

Ver entrada completa

Artículo publicado por Sergio Adán en el diario digital Osona.com el 9 de febrero de 2014

Com recuperar l’IVA de les factures incobrables «Caldrà assegurar que es compleixen els requisits exigits legalment, tant pel que fa als terminis com a les formalitats […]

Ver entrada completa

Artículo publicado por Sergio Adán en el diario digital Osona.com el 18 de noviembre de 2013

La tarifa «plana» per a autònoms «Quins requisits cal complir per poder gaudir de la bonificació?» La Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de […]

Ver entrada completa