Convocatoria Vaga General 8 de març de 2018

Des d’ADAN ADVOCATS els informem el següent respecte a la convocatòria de vaga a Catalunya  presentada per diversos sindicats pel dia, 8 de març de 2018:

La citada vaga ha generat confusió, ja que els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han convocat únicament aturades de dues hores que es concreten de la següent manera: “per jornades partides i jornades continuades en torn de matí, d’11.30 a 13.30 hores, per jornades continuades en torn de tarda, de 16.00 a 18.00 hores, i per jornades continuades en torn de nit, la vaga es durà a terme durant les dues primeres hores del torn”. Tanmateix, diversos sindicats entre els quals es troben la CNT, la CGT i la Intersindical CSC, han convocat vaga per tot el dia 8 de març de 2018: de 00:00h a 24:00h. Totes les convocatòries han estat degudament presentades davant l’autoritat laboral competent.

Per tant, durant tota la jornada del dia 8 de novembre de 2017, qualsevol treballador/a que presti serveis a Catalunya té dret a secundar la vaga formalment i legalment convocadabé per torns de dues hores, bé durant tota la jornada, a la seva elecció. Tot això amb les úniques limitacions establertes per la ORDRE TSF/24/2018, de 1 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga general convocada pel dia 8 de març de 2018.

Com en qualsevol altra vaga, el contracte de treball es troba temporalment suspès i l’empresa pot deduir del full de salari mensual la quantitat corresponent al dia en que el/la  treballador/a s’absentés per motiu de la vaga. En cap cas es podrà computar com a falta d’assistència.

ORDRE TSF/24/2018, d’1 de març